top of page

אירוע מוחי טיפול בשיטת אורן זריף
אירוע מוחי יכול לתקוף את האדם בפתאומיות ולהותיר אותו במצב גופני קשה, כמו נכות, פגיעה קשה ואפילו מוות. אירוע מוחי נחשב לגורם תמותה נפוץ, והטיפול בו לא תמיד צולח. במקרים רבים, ובעיקר אצל אנשים מבוגרים, הפגיעה שנשארת לאחר האירוע המוחי היא קריטית. הסיפור של בלה מתפרסם כאן כדי לעודד את מי שחושב כי לא נותר לו סיכוי.

הסיפור המרגש של בלה ל'

הסיפור המרגש של בלה הוא לא יאומן – אורן זריף הצליח לרפא אותה מאירוע מוחי. בלה לקתה באירוע מוחי קשה, והייתה מחוברת למכשירים בבית החולים, הרופאים היו סקפטיים ביותר לגבי סיכויה לשרוד. בני משפחתה של בלה לא ויתרו והביאו אותה לקליניקה של אורן כאשר היא מחוברת לזונדה ולא מגיבה. המצב של בלה היה קשה מאוד, ושבועיים לאחר הטיפול של אורן, היא חזרה לדבר ושוחררה מאישפוז! "תודה רבה לאורן" בלה מסכמת, "בזכותו חזרתי לדבר וללכת, ואני מקווה גם לחזור לעבודה". זוהי דוגמה מצוינת ליעילותה של שיטת הפסיכוקינזיס.

הזדמנות שנייה לחיים

סיפור כמו הסיפור של בלה, מתפרסם כדי להראות את חשיבות הטיפול ולהזכיר כי אורן מסוגל לחולל נפלאות במטופליו. את הטיפול אורן מעניק בקליניקה שלו, וכל מה שצריך זה לקבוע תור. היעילות של הטיפול מוכחת בכל כך הרבה מקרים כמו של בלה. ההליך אינו פולשני, והוא מבוסס על העברת גלים לתת המודע. האמונה היא שהמוח האנושי מסוגל לרפא את עצמו, אבל לשם כך הוא זקוק לדחיפה עוצמתית, וזה מה שאורן מספק. אורן מספק טיפול אלטרנטיבי בלבד, ולא מהווה תחליף לרפואה הקונבנציונלית.

קבעו פגישה עוד היום

הסיפור של בלה הדהים אתכם? אתם לא היחידים. זה שנים שאורן מעניק טיפול בלתי יאומן וגורם לשלל תופעות ומכאובים להיפתר דרך שיטת הפסיכוקינזיס.